ฝ่ายบริการ

ให้บริการ ซ่อม บำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ ด้วยประสบการงานบริการมากกว่า 10 ปี ในการให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษารถยกลูกค้าจึงมั่นใจใน ศักยภาพของทีมช่างบริการ ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรถยก เนื่องจากพนักงานช่างบริการทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระดับชั้นขึ้นไป จนถึงขั้นสูงสุด