ตำแหน่ง   HRD & ADMIN Senior/Supervisor  
  จำนวน   - ตำแหน่ง  
  อัตราเงินเดือน   ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + ความสามารถ  
         
 
 

 

 

ลักษณะงาน

 
      HR Field (40%)
รับผิดชอบงานด้านบุคคลในทุกส่วนงาน ทั้งในส่วนของงาน สรรหาบุคคล,
จัดทำเงินเดือนพนักงานรายเดือน, รายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน,
และจัดทำข้อมูลอัตรากำลังพล
Admin (60%)
ประสานงานกับทางแผนกพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อให้พนักงานเข้าใจและ
ดำเนินการตามนโบายของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
ทำงานด้านในส่วนของสำนักงาน ทั้งในส่วนงานของจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน, ดูแลอาคาร, ดูแลรถบริษัท (รวมถึงการต่อภาษีรถยนต์)
- ทำงานในกลุ่มบริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด (Siam Automotive Equipment)
 
 
 

 

 

คุณสมบัติ

 
      1. เพศชาย อายุ 25 -30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หากจบสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลหรือสำนักงาน 2 ปี ขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการประสานงาน อดทนต่อสภาวะกดดันได้
5. สามารถใช้งาน MS Office Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่