ตำแหน่ง   It Suppor  
  จำนวน   - ตำแหน่ง  
  อัตราเงินเดือน   16,000 - 19,000  
         
 
 

 

 

ลักษณะงาน

 
      1. สนับสนุนงานระบบสารสนเทศของบริษัททั้งด้าน Hardware & Software
2. ดูแลระบบงาน Network, Website รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย เช่น VB6 , C#, C++ , PHP My sql, Dreamviewer และอื่นๆ
3. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตั้ง ถอน โปรแกรมใช้งานในบริษัท ภายใต้นโยบายของบริษัท
5. ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอบรมให้ User มีความเข้าใจในโปรแกรมต่างๆไปใช้งาน
6. งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

 

 

คุณสมบัติ

 
      1. เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดเป็นทีม ตามสาขาได้ เดือนละ 1 - 2 ครั้ง (คลองหลวง, โคราช, ระยอง)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีความอดทนสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้