ตำแหน่ง   Logistics Department Manager (Warehous & Logistic Management)  
  จำนวน   - ตำแหน่ง  
  อัตราเงินเดือน   ประสบการณ์ + ความสามารถ  
         
 
 

 

 

ลักษณะงาน

 
      1. ดูแลบริหารจัดการงานโครงการรถ Forklift เช่า ตามโครงการต่างๆ
2. สนับสนุนงานผู้จัดการฝ่ายโครงการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแทนได้
3. นำเสนองานการบริหารจัดการคลังสินค้าหรือการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
         
 
 

 

 

คุณสมบัติ

 
      1. เพศชาย อายุ 29 - 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บริหาร วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขา โลจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า หรือ Logistic มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
5. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการรถ Forklift จะพิจารณาเป็นพิเศษ