เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

"บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
 

Siam Motors Industries Co., Ltd.
กว่าจะเป็นสยามกลการอุตสหกรรม...

แรกก้าว

ดร. ถาวร พรประภา ก่อตั้งบริษัทสยามกลการ จำกัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2495 เพื่อดำเนิน
ธุรกิจการค้ารถยนต์ทั้งใหม่และเก่า และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจชั้นแนวหน้าของ
ประเทศไทย
           เริ่มนำเข้ารถฟอร์คลิฟท์ตรานิสสันโดย  บริษัท  สยามกลการ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าจาก
บริษัทนิสสัน มอเตอร์  (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท  สยามกลการอุตสาหกรรม  จำกัดในวันที่
31 พฤษภาคม 2537 เพื่อเน้นการดำเนินธุรกิจรถยก(หรือ forklift truck)ภายใต้ตราสินค้า“นิสสันฟอร์คลิฟท์”
(Nissan Forklift)เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการการเติบโดอย่างมั่นคง
และเครือข่าย

การเติบโต

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของสยามกลการและเป็นผู้แทน
จำหน่าย UniCarriers Forklift  (ยูนิแคริเออร์  ฟอร์คลิฟท์)  ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลก UniCarriers
(ยูนิแคริเออร์) เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น  และ   นิสสันฟอร์คลิฟท์   โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนารถฟอร์คลิฟท์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก โดยผนึกความแข็งแกร่ง ด้านเทค
โนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตต่อยอดจาก  นิสสันฟอร์คลิฟท์  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประวัติการพัฒนา
รถฟอร์คลิฟท์ระดับโลกมายาวนานกว่า 50 ปีเพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในประเทศไทยและตลาดโลก
           UniCarriers Forklift  มีสินค้าครบทุกประเภทเช่น รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล หรือแก๊ส LPG ขนาด 1-10
ตันรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า และรถสำหรับคลังสินค้าชนิดต่างๆ  เช่น Pallet transporter, Pallet stacker, Order
picker,Reachtruck, และ VNA
            บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ให้บริการด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า20 ปี
พร้อมบุคลากรที่และวิศวกร ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ  พร้อมตอบสนองทุก
ความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้า ในทุกๆอุตสาหกรรมและธุรกิจ  Logistics   อย่างสมบูรณ์แบบด้วย
บริการที่ครบวงจร*  ขายเช่า  เช่าพร้อมคนขับ  (บริหารโครงการหรือ Fleet management) บริการพร้อม
อะไหล่แท้  และการฝึกอบรมการขับรถยกซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตร  โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติด้านการขับรถยก

 
 
 
 
 

ประวัติการขยายธุรกิจและเครือข่ายโดยสังเขป

.
- 2537 พฤษภาคม   ก่อตั้งสำนักงานใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- 2540 มีนาคม        ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ
- 2543 กันยายน      ก่อตั้งสำนักงานสาขาเพื่อการบริการ บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรม
                               มาบตาพุต จังหวัดระยอง
- 2545 มกราคม      ก่อตั้งสาขาตะวันออก สำนักงานขายและบริการ จังหวัดระยอง เพื่อให้
                              บริการอย่างครบวงจร
- 2546 เมษายน      ก่อตั้งสาขา (รังสิต) ตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานขายและบริการ
                              บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ เพื่อการบริการอย่าง
                              ใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายในการรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและ
                               การเคลื่อย้ายสินค้าอันเกิดจากรถยกหยุดการทำงาน (truck down)
- 2556 เมษายน      ควบรวมแบรนด์ Nissan Forklift โดยร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น
                              เริ่มทำธุรกิจภายใต้แบรนด์ใหม่ “ UniCarriers Forklift ”

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

นายพรพินิจ พรประภา
ประธานกรรมการบริษัท

นายประธานวงศ์ พรประภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสยาม ก้องภักดีสุข
กรรมการผู้จัดการ